Sagotri Lagna

           सगोत्री  लग्न

                              हिंदू  संस्कृतीतील गोत्र म्हणजे प्रत्यक्षात सत्ययुगातले ऋषीमुनी . ज्यांना मूळ पुरुष म्हणूनही संबोधिले जाते. त्याकाळापासून म्हणजे सत्ययुगापासून सगोत्री लग्न न करण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे एकाच मूळ घराण्यातील वधू -वर असतील तर त्यांच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या संतांना मध्ये  काही गुणसूत्रीय अदलाबादली होण्याची शक्यता असते . जेणेकरून होणाऱ्या संतांना मध्ये काही genetic abnormality येऊ शकतात , जे शास्त्रीय दृष्ट्या १००% तथ्य आहे. 

                            पण  सत्ययुगात हे ऋषीमुनी होऊन गेले असा आपण मानतो .   त्यानंतर झाले त्रेतायुग मग द्वापारयुग . . आणि आता आपण आहोत कलियुगाच्या उत्तरार्धात . हजारो -लाखो वर्षांचा काळ लोटला ...... त्यादरम्यान अनेक परकीय आक्रमणे झाली , कित्येक संस्कृतींना संपवण्यात आलं ... अनेक स्त्री - पुरुषांना बाटवण्यात आलं .... आंतरजातीय विवाह झाले ... त्यामुळे वास्तविक पाहता आतापर्यंत या सर्व गोत्रांचे Hybridization झालेले आहे. त्यामुळे सगोत्री लग्न हे दुष्कारकच  असत  असा मानणं चुकीचं ठरेल . अगदीच एका कुटुंबातले , अगदी जवळच्या नात्यातल्या वधू - वरांचे विवाह शक्यतो टाळावेत. पण दोन पूर्णतः वेगळ्या कुटुंबातील वधू-वरांचे विवाह सगोत्री जरी असल्यास होणाऱ्या संततीवर सगोत्रीकरणाचा दुष्परिणाम होत नाही हे आजच्या वैद्यकीय शास्त्रानेही दाखवून दिलेले आहे.

                   त्यामुळें  लग्न ठरण्याच्या दृष्टीने वधू -वरांची कुंडली जुळत असल्यास ,त्यांचे विचार एकमेकांबरोबर जुळत असल्यास निव्वळ सगोत्र म्हणून विवाह टाळणे योग्य नव्हे !!!!आजच्या  अधुनिक , वैज्ञानिक समाजाने यावर विचार जरूर करावा अशी विनंती

                                                                                                Dr Snehal Avadhut Sukhatankar

                                                                                                 www.saptapadivivah.com

                                                                                                [email protected]

                                                                                                  8951852008.                              

  24th September, 2019